Icon

personalització

el millor de cada alumne

Una preceptora es reuneix quinzenalment amb l’alumne i trimestralment amb la família per fixar uns objectius de millora i seguir l’evolució acadèmica, social i personal de l’alumne

6.120 hores de preceptuació amb alumnes/any
918 hores de preceptuació amb famílies/any
33 cursos i conferències educatives per a famílies el darrer any

Icon

resultats

qualitat educativa

Acompanyem els alumnes –i les famílies- des de Llar d’Infants fins a l’entrada a la universitat i els ajudem a preparar-se perquè arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents

100% alumnes al tram alt - mitjà a les proves de competències en català i anglès
Més del 90% dels alumnes al tram alt-mitjà a totes les proves de competències
Entre els millors centres de Catalunya en les proves de competències d'anglès

Icon

innovació

gran projecte i millor equip

Les nostres escoles infantils treballen de manera coordinada, tot compartint el seu bagatge pedagògic. El treball en equip, la formació continuada del professorat i el seu compromís amb el nostre projecte educatiu són la clau per millorar dia a dia.

Reunions d'equip setmanal per consolidar o implementar projectes
75 hores de mitjana/any per mestra d'assistència a cursos formatius
El 66% de les nostres professionals amb formació de postgrau

"L’atenció personalitzada que doneu a cada alumne. L’alta qualitat docent i la gran experiència del professorat que ens hem trobat fins ara."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AIRINA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"La metodologia de treball a educació infantil. El treball per centres d’interès d’una manera tant activa i vivencial crec que és clau per la motivació dels infants."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AIRINA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

"Els valors, l’àmbit educatiu, la intenció de treure el millor de cada alumne en tots el aspectes."

QUÈ ÉS EL QUE T'AGRADA MÉS DE AIRINA? ENQUESTES DE QUALITAT A FAMÍLIES 2013

 

vols més informació?

Vine a conèixer el col·legi i t’explicarem el nostre projecte, els nous preus i descomptes a famílies.

Suma* 10+30=? 

Logotipo Airinawww.institucio.org/airina

Turo-Telefono937 834 555

Carrer del Nord, 67
08221 Terrassa
Email: airina@institucio.org

CICLE

Llar d’infants
Parvulari
Guarderia
Educació Infantil
Primària
Secundària
Batxillerat
ESO

TIPOLOGIA DE CENTRE

Col·legi
Concertat
Privat
Catòlic
Internacional
Bilingüe
Trilingüe
Educació diferenciada
De noies

LOCALITZACIÓ

Terrassa
Matadepera
Castellar del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Sabadell

ESTUDIS

Excel·lència acadèmica
Batxillerat Internacional
Idiòmes
100 millors col·legis
Resultats acadèmics
Formació professors
Curs d’estiu
Aprenentatge cooperatiu

IDEARI

Atenció personalitzada
Família i escola
Educació integral
Language Project
Innovació educativa
Preceptuació
Formació docent
Orientació familiar
Competències professionals
Qualitat educativa
Educació

ANGLÈS

Summer Camp
Ireland Program
English Culture Week
English Culture Camp
Intercanvis
Immersion course
Cambridge exams
Projecte Hooray
Projecte CLIL